ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចំណត

본문 바로가기
>

WISE & PERFECT

Possibilities and Hane High Techlogogy

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចំណត

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចំណត

រចនាសម្ព័ន

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចំណត

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចតរថយន្តរបស់វីហ្វេកថ៍ បានបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រព័ន្ធចតឡាន តាមបរិវេណកន្លែងចតរថយន្ត ដែលអាចអោយចរាចរបានល្អ នៅពេលចូលនិងចេញពីចំណត និងបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង កន្លែងចតយានយន្ត ដើម្បីអោយការគ្រប់គ្រង មានប្រសិទ្ធភាព។ វាផ្តល់ភាពងាយស្រួល ព្រមទាំងផ្តល់ការចំណេញផងដែរ។ លើសពីនេះទៀតអ្នកគ្រប់គ្រង អាចមើលរបាយការណ៍ប្រចាំខែនិងប្រចាំឆ្នាំ ដើម្បីឱ្យពួកគេអាចវិភាគទិន្នន័យស្ថិតិ ដូចជាការវាយតំលៃ ផលចំណេញ និងវិភាគព័ត៌មានចាំបាច់ ដើម្បីសម្រួលដល់ការងារ របស់ពួកគេ។

ចំនុច ខ្លាំង

  • ទទួលស្គាល់សំបុត្រនិងលេខឡានដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅលើផ្លាកលេខ ខាងមុខរបស់យានយន្ត ហើយផ្ទេររូបភាពទៅឧបករណ៍ ដើម្បីគណនាតំលៃ នៅទីស្នាក់ការកណ្តាល, គ្រប់គ្រងកន្លែងចតយានយន្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
  • ច្រករបាំងត្រូវបានបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិបន្ទាប់ពីបានកត់ត្រាផ្លាកលេខរថយន្តរបស់យានយន្តដែលចូលមកក្នុងចំណតយានយន្ត
  • គ្មានការចំណាយលើការប្រើប្រាស់ ដោយការទទួលស្គាល់លេខផ្លាកលេខរថយន្តពេលចូលមក
  • ទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ ដោយមិនត្រឹមត្រូវ ដោយការមើល វីដេអូវី ដែលចូលមក

គោលដៅអាជីវកម្ម

  • ផ្ទះល្វែង, ការិយាល័យសាធារណៈ, សាលារៀន, សមាគមមន្ទីរពេទ្យ, អគារទូទៅ។ ល។
Copyright ⓒ 2019 WIFECT All Rights Reserved.