ຄໍາທັກທາຍຈາກປະທານບໍລິສັດ

본문 바로가기
>

WISE & PERFECT

Possibilities and Hane High Techlogogy

ຄໍາທັກທາຍຈາກປະທານບໍລິສັດ

ຄໍາທັກທາຍຈາກປະທານບໍລິສັດ

WIFECT ແມ່ນທຸລະກິດຂອງເພດຍິງ ທີ່ເລີ່ມຂຶ້ນໃໝ່ໃນປີ 2015 ເຊິ່ງມີຄວາມກ້າວໜ້າຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຈາກກຳລັງແຮງຂອງເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ການຈັດການທີ່ຕໍ່ເນື່ອງ.

ເປັນທຸລະກິດທີ່ມີແນວຄວາມຄິດເສດຖະກິດ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍທີ່ແນ່ນອນ ພ້ອມທັງກ້າວຜ່ານສິ່ງທ້າທາຍຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ແລະ ເຂົ້າໃກ້ທ່ານຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຄຸນຄ່າຂອງບໍລິສັດແມ່ນຢູ່ທີ່ການຮັກສາການເຕີບໃຫຍ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່່ອງ, ເພີ່ມຄຸນຄ່າໃຫ້ລູກຄ້າ ໃນສະພາບຕະຫຼາດ ແລະ ສະພາບທຸລະກິດ ທີ່ປ່ຽນແປງໄປຢ່າງວ່ອງໄວນີ້ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນສັງຄົມ ແລະ ປະເທດ.
WIFECT ມີບົດບາດທີ່ສຳຄັນໃນການພັດທະນາ ທຸລະກິດການກໍ່ສ້າງ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ. ເພື່ອທີ່ຈະສ້າງ ຄຸນຄ່າຂອງລູກຄ້າໃນອະນາຄົດ ແລະ ປະຕິຮູບໃຫ້ການເປັນບໍລິສັດທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໃນໂລກ. WIFECT ມີການປັບປຸງໄປທາງໜ້າ ແລະ ຈະສ້າງໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ນໍາຂອງໂລກ ໂດຍອີງໃສ່ ການພັດທະນາ ເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດທາງທຸລະກິດ.
WIFECT ສ້າງສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ທີ່ເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມໂດດເດັ່ນ ສາມາດນໍາເອົາຄວາມສາມາດ ອອກມາໃຊ້ໄດ້ເຕັມທີ່ ພ້ອມທັງມີການເຕີມເຕັມຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ເພື່ອທີ່ຈະກາຍເປັນບໍລິສັດທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ເປັນທີ່ຮັກຂອງລູກຄ້າ.
ເປັນບໍລິສັດທີ່ບໍຄາດຫວັງຜົນຕອບແທນໂດຍປາສະຈາກ ການໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມ. WIFECT ເປັນບໍລິສັດທີ່ບໍ່ຢຸດຢູ່ບ່ອນເກົ່າ. WIFECT ສັນຍາວ່າ ຈະເຕີບໃຫຍ່ເປັນບໍລິສັດທີ່ດີທີ່ສຸດ. ພວກເຮົາຈະມຸ່ງໜ້າສູ່ຄວາມປ່ຽນແປງຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີໃນອະນາຄົດ.
ຂໍຂອບໃຈ.
ປະທານບໍລິສັດ ທ່ານ ນາຢອງ ຊິນ

ການແນະນຳບໍລິສັດ

ຊື່ບໍລິສັດ ວີແຟັກທ (WIFECT) ເລກລົງທະບຽນ. 421-44-00007
ວັນກໍ່ຕັ້ງ ວັນທີ 9 ກຸມພາ ປີ2015 ປະທານບໍລິສັດ ທ່ານ ນາຢອງ ຊິນ
ໂທ +82-55-604-6661 ແຟັກ +82-55-231-9168
ປະເພດທຸລະກິດ ລະບົບຄວບຄຸມວິດີໂອ ແລະ ອື່ນໆ
ທີ່ຢູ່ (ຫ້ອງ 714) ສະມາຄົມອຸດສາຫະກຳຫຸ່ນຍົນ ແຂວງກີຢອງນໍາ #59, ຖະໜົນ ກວາງຣິຢໍຈອນນໍາ, ອໍາເພີເມືອງ ແນຊໍ, ເຂດ ມາຊານໂຮເອວອນ, ເມືອງ ຈັງວອນ, ແຂວງ ກິຢອງຊັງນໍາໂດ, ປະເທດ ເກົາຫຼີໃຕ້
Copyright ⓒ 2019 WIFECT All Rights Reserved.