ພາລະກິດ · ວິໄສທັດ

본문 바로가기
>

WISE & PERFECT

Possibilities and Hane High Techlogogy

ພາລະກິດ · ວິໄສທັດ

ພາລະກິດ · ວິໄສທັດ

 • “ພາລະກິດ”

  ສື່ສານກັບລູກຄ້າ ໂດຍຜ່ານຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ບໍ່ສິ້ນສຸດ ແລະ ກຳລັງເທັກໂນໂລຢີທີ່ດີເລີດ
 • “ວິໄສທັດ”

  ເຕີບໂຕໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ນໍາຂອງໂລກ ໂດຍການສ້າງຄຸນຄ່າຂອງລູກຄ້າໃນອະນາຄົດ ຜ່ານການພັດທະນາເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດທາງທຸລະກິດ

Core Value

 • ຄວາມຄິດສ້າງສັນ

  ນໍາໜ້າການປ່ຽນແປງ, ບໍ່ຢຸດຢູ່ບ່ອນເກົ່າ, ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ຄວາມຍືດຍຸ່ນ
 • ຄວາມເປັນວິຊາການ

  ສືບຕໍ່ການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ການພັດທະນາຕົນເອງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາເຊິ່ງກຳລັງທາງເທັກໂນໂລຢີທີ່ດີເລີດ
 • ຄວາມເປັນໄປໄດ້

  ສ້າງເປົ້າໝາຍ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງ, ການສ້າງຄຸນຄ່າທີ່ໃໝ່
 • ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື

  ຄໍານຶງເຖິງຄວາມເຊື່ອຖືລະຫວ່າງບໍລິສັດ ແລະ ລະຫວ່າງບໍລິສັດ ແລະ ລູກຄ້າຢ່າງສູງ
Copyright ⓒ 2019 WIFECT All Rights Reserved.