ປະຫວັດ

본문 바로가기
>

WISE & PERFECT

Possibilities and Hane High Techlogogy

ປະຫວັດ

ປະຫວັດ

2019
01
  • ໄດ້ລາຍງານ ແລະ ຢັ້ງຢືນວ່າເປັນ ທຸລະກິດການກໍ່ສ້າງນາໆຊາດ (ຂໍ້ມູນ ການສືສານ)
2018
05
  • ຖືກເລືອກສໍາລັບນະໂຍບາຍສະຫນັບສະຫນູນສົ່ງອອກສໍາລັບ SMEs (Laos / Cambodia / Dubai)
2016
10
  • ຢັ້ງຢືນວ່າເປັນ ພະແນກການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ພັດທະນາ (ເລກທີ 2016154985)
2015
05
  • ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນສະມາຊິກຂອງ ໂຄງການສົ່ງເສີມການຕະຫຼາດສຳລັບທຸລະກິດການສ້າງໂດຍບຸກຄົນ ຫຼື One Man Creation Enterprise Marketing Support Program (ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທ້ອງຖິ່ນຂອງເຂດກິຢອງນໍາ)
04
  • ຜະລິດຕະພັນໄດ້ຮັບການລົງປະບຽນເປັນໜຶ່່ງໃນ ອຸປະກອນສຳລັບການກະຈາຍສຽງ & ການສື່ສານ ແລະ ເຄື່ອງມື (KC) (ອຸປະກອນຄວບຄຸມວິດີໂອ)
  • ຢືນຢັນການຜະລິດໂດຍກົງ (ການພັດທະນາວຽກງານຊອບແວກ່ຽວກັບຄອມພິວເຕີ)
03
  • ການຢືນຢັນເປັນທຸລະກິດແມ່ຍິງ
  • ເປັນທຸລະກິດຊອບແວ
  • ການຢືນຢັນເປັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ
02
  • ກໍ່ຕັ້ງເປັນ ວີແຟັກທ (WIFECT)
Copyright ⓒ 2019 WIFECT All Rights Reserved.